Send anbefaling

SKOLEKALENDER

08.11: ÅPEN DAG KL.12-14
12.11: Gruppe 1 - Bambinibesøk
22.11: Julemarked
 5.12: "Jazzbasellen" (turneorg)
17.12: Juleavslutning
 
STATUS NYBYGG:
Samarbeidsavtale HM - HT 
Omregulering - Anbudsrunde - Prosjektert
Kontrakt HM - HT
Finansiering

Hva er en montessoriskole?

 • Følger Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • Har læreplan tilpasset pedagogikken
 • Undervisning gjennom konkretiseringsmateriell
 • Læring og utvikling i eget tempo 
 • Individuelle arbeidsplaner
 • Stor lærertetthet
 • Aldersblandede grupper
 • Unikt læringsmiljø
 • Livssynsnøytral
 

Hamar Montessoriskole

 • Etablert i 2001
 • Eneste private barne og ungdomsskole for 1.-10. trinn i Hamar kommune
 • Lærere har allmennlærerutdanning og fordypning innen montessoripedagogikk
 • Medlem av Norsk Montessoriforbund
 
Tlf. SKOLE: 62 55 26 33
post@hamar-montessoriskole.no
 
Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no