Send anbefaling

SKOLEKALENDER

18.1: Ake/skøytedag - Greveløkka
22.1: Foreldrekaffe SFO kl.15-1630
14.2: Vinterferie uke 8/SFO Åpent
25.1: Foreldremøte gruppe 1
 3.3: Foreldremøte gruppe 2
 
STATUS NYBYGG:
Samarbeidsavtale HM - HT 
Totalentreprise - Omregulering 
Finansiering

Hva er en montessoriskole?

 • Følger Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • Læreplan utviklet av Norsk Montessoriforbund
 • Undervisning gjennom konkretiseringsmateriell
 • Læring og utvikling i eget tempo 
 • Individuelle arbeidsplaner
 • Stor lærertetthet
 • Aldersblandede grupper
 • Unikt læringsmiljø
 • Livssynsnøytral
 

Hamar Montessoriskole

 • Etablert i 2001
 • Eneste private barne og ungdomsskole for 1.-10. trinn i Hamar kommune
 • Lærere har allmennlærerutdanning og videreutdanning innen montessoripedagogikk
 • Medlem av Norsk Montessoriforbund
 
Tlf. SKOLE & SFO: 62 55 26 33
post@hamar-montessoriskole.no
 
SMS-TJENESTE: tlf.406 26 910 
 
Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no