Send anbefaling  

SKOLEKALENDER

14.4-21.4: Påskeferie
30.4: Bambini-besøk gr.1
07.5: Foreldredugnad
09.5: Sykkel/Trafikkdag
 
STATUS NYBYGG:  
Ferdig prosjektert
Finansieriing - Samarbeidsavtale HM - HT
Omreguleringssøknad tomt/byggesøknad
Statusrapport sendt HK 

Hva er en montessoriskole?

 • Følger Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • Har læreplan tilpasset pedagogikken
 • Undervisning gjennom konkretiseringsmateriell
 • Læring og utvikling i eget tempo 
 • Individuelle arbeidsplaner
 • Stor lærertetthet
 • Aldersblandede grupper
 • Unikt læringsmiljø
 • Livssynsnøytral

Hamar Montessoriskole

 • Etablert i 2001
 • Eneste private barne og ungdomsskole for 1.-10. trinn i Hamar kommune
 • Lærere har allmennlærerutdanning og fordypning innen montessoripedagogikk
 • Medlem av Norsk Montessoriforbund
 
Tlf. SKOLE: 62 55 26 33
post@hamar-montessoriskole.no

Tlf. SFO: 21 39 01 35
sfo@hamar-montessoriskole.no

Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no